Välkommen till ansökan om plats i barnomsorgen!

Vill du ansöka om plats för ditt/dina barn ska ansökan göras senast fyra månader före det datum du vill ha placering.

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i en databas hos utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun.

Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats i barnomsorgen samt debitering av avgift.

Uppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna, efter skriftlig begäran. Begäran ska vara ställd till:

Utbildningsförvaltningen
Box 500
87 01 Borgholm

Mer information om barnomsorg i Borgholms kommun hittar du på Borgholms kommuns hemsida.


Välkommen att göra din ansökan!


Close Help